ROT avdrag

För att kunna få ROT avdrag på arbetet är det en del uppgifter som vi behöver för att kunna göra en ansökan. 


Det räcker inte med bara några uppgifter ALLA uppgifter måste vi ha för att få ansökan beviljad. Skicka gärna ett mail före arbetet utförs så går det så mycket lättare.

Om du har en fastighet:

  • Fastighetsbeteckningen
  • Personummer på alla som äger fastigheten


Om du har en bostadsrätt:

  • Fastighetsbeteckningen
  • Personnummer på alla som äger bostadsrätten
  • Namnet på bostadsrättsföreningen
  • Bostadsrättens organisationsnummer
  • Numret på lägenheten